Untitled Document

På samma sätt som med mosaiken har den självlärdes nyfikenhet fått mig att fördjupa mig i skulpterandets mysterier. Det väckte helt nya känslor hos mig.


Utmaningen var given …


Placeringen av skulpturen var också given (Europarondellen, stadens strategiska inkörsport) - och var tillsammans med borgmästarens önskan att få ett konstverk till sin stad grunden för mitt arbete.

Modellen presenterades i stadshuset den 17 februari och accepterades i stadsfullmäktige den 23 september samma år.

Verket består av tre delar.

Huvudkomponenten utgörs av pelare av sten från Savonnière.


För denna tog jag hjälp av stenhuggaren Jean-Charles Sommen som var min kompanjon och Meilleur Ouvrier de France.

Han utförde med stor hantverksskicklighet kannelyr och andra reliefarbeten och också den brevskulptur som jag sedan mosaiksatte.

Pelaren bär dessutom Saint Avolds rika stadsvapen samt vapnen för tvillingstaden Dudweiller och inskriptioner till minne av fyrtioårsdagen av förbundet mellan länderna på franska och tyska.

I bakgrunden finns EU-flaggan med sina tolv guldstjärnor.

Skulpturen representerar två grenar av livet, en fransk och en tysk, liksom symboliken med handslaget som är ett konkret uttryck för den återfunna vänskapen mellan de båda folken.
Figuren är helt mosaiksatt med venetiansk emalj i en enda färg för att bevara verkets allvar och måttfullhet.

Det är skulpterat i polyuretanblock och sedan täckt med glasfiber.

För skissen använde jag det gamla egyptiska ljuskonceptet.Mått
Stenpelare 3,20 / 1,60 / gånger 2,00
Mosaikskulptur 6,30
Verkets höjd 8,30
Vikt 28 ton
Arbetstid 10 månader
Arbetet krävde insatser från 11 underleverantörer.