Untitled Document
Partager Integrer
 
Partager Integrer

Passionen för hantverk är ett arv från min mor, som kommer från en gammal hantverkarsläkt.


Jag känner vördnad och tacksamhet mot min läromästare Jacobs Martine, som gav mig smaken för ett väl utfört arbete med stor noggrannhet i alla detalje


1962startade jag mitt kakel- och marmorföretag.


Från första början var min ledstjärna att erbjuda arbeten av högsta kvalitet. Helt naturligt har detta lett mig vidare till mitt nuvarande konsthantverk.


1991  satte jag som självlärd konsthantverkare upp min ateljé i Carling - URSCHEL L'artisan, konstmosaik - och började min långsamma erövring av en teknik som var en uppenbarelse för mig.


1995/1996  gick jag kurser på konstakademien i Ravenna /Bologna i Italien som gav mig ett helt nytt och rikt perspektiv på mitt arbete

Mina kunskaper ökade för varje dag och jag gjorde ständigt nya, svindlande upptäckter om den justinianska historien. De bysantinska konstskatterna från det förflutna, med verk som San Vitale-basilikan, Galla Placida och det arianska baptisteriet, var en rik inspirationskälla för mig, som har följt mig sedan dess.

Jag bygger vidare på mina historiska föregångares principer, och min vän mosaikmästaren Ines Morigi Berti är min andliga vägledare. Jag försöker följa i mina föregångares spår och finna den kunskap, hantverksskicklighet och känslighet som krävs för skapandeakten.


Jag erbjuder verk som kan försköna miljön i samhällen och använder min kunskap och fantasi för att skapa något som invånarna kan känna sig stolta över – unika och tidlösa verk som bygger på robust och historiskt förankrad teknik. Mosaikens omisskännliga djup ger en upplevelse av skönhet och frid.


Med mina moderna stadsvapen och logotyper, som symboliserar en vilja att göra skillnad, ålägger jag mig en uppgift som kräver all min kunskap och skaparkraft, och syftet med mina verk är att de ska fungera som en stolthet för orten, som får ett unikt och tidlöst arbete som bygger på robust, historiskt förankrad teknik. Mosaikens omisskännliga djup ger en upplevelse av skönhet och frid.


Att ur ett enkelt stycke sten eller en bit marmor forma, modellera och arbeta mig fram till materialets inneboende själ, den storlek och uppbyggnad som gör det möjligt att infoga varje mosaikbit i ett spännande, förbluffande och kraftfullt färdigt verk, vars skönhet framhävs av ljuset, är för mig ett kall. Syftet med mitt liv är att blåsa liv i mina konstnärliga verk, som föds genom arbetet med stenen som hämtats ur jorden.

 

Färgrikedomen fröjdar ögat, formerna och strukturen gör varje verk unikt

 

jorden. Färgrikedomen fröjdar ögat, formerna och strukturen gör varje verk unikt. Den lyster och den textur som bara mosaiken kan ge genom sitt spektrum av färger och former är det viktiga för mig.